Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli 

A) jesteś konsumentem 

lub 

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego 

– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: giftsworld.wro@gmail.com 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Lipnica 6, 56-100 Lipnica , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. 

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się: 

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy: 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży. 

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: giftsworld.wro@gmail.com lub drogą pocztową na adres Lipnica 6, 56-100 Lipnica. 

Wadliwy towar należy wysłać na adres: Lipnica 6, 56-100 Lipnica 

W związku z wadą możesz żądać: 

 • wymiany rzeczy na wolną od wad, 
 • usunięcia wady, 

lub złożyć oświadczenie o: 

 • obniżeniu ceny, 
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej. 

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. 

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. 

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży. 

Czas realizacji zamówienia 

Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego przez Ciebie zamówienia oraz linkiem, który należy kliknąć. Po akceptacji zamówienia rozpoczynamy kompletowanie zamówionego towaru.

Czas realizacji zamówionego towaru składa się z czasu wysyłki oraz czasu dostawy.

Czas wysyłki zależny jest od dostępności towaru i wybranej przez Ciebie formy płatności.

Dostępność towaru

Podany jest przy każdym towarze indywidualnie i wynosi zazwyczaj 48 godzin (dni robocze) . Może się jednak zdarzyć, że ostateczny termin wysyłki może się przedłużyć – poinformujemy o tym niezwłocznie.

Formy płatności

W zależności od zaksięgowania wpłaty na koncie przy przedpłacie

– przelew online – natychmiast 

– przelew bankowy – do 2 dni roboczych

W przypadku pobrania analogicznie jak dla przelewu online, jednak jest ona obciążona dodatkowymi kosztami dostawy.

Czas dostawy

W zależności od wybranej formy dostawy może potrwać od 1 do 14 dni roboczych.

Informacje na temat czasu dostawy znajdziesz tutaj: Czas i koszty dostawy